033 74 1855 / 055 966 1055 [email protected]
סיורים וירטואליים: כלי ההסמכה החדש

סיורים וירטואליים: כלי ההסמכה החדש

ISee3D מציבה אחת מהשאלות הפרובוקטיביות ביותר בנדל"ן: האם סיורים וירטואליים הם כלי ההסמכה הטוב ביותר שעומד לרשות הסוכנים? הראיות הולכות וגוברות, כשאנחנו דנים בהן. אם תכניס 10 סוכני נדל"ן לחדר ותבקש מהם להחליף את סיפורי הצפייה המעניינים ביותר שלהם, תוכל לחזור שעות...
Verified by MonsterInsights