033 74 1855 / 055 966 1055 [email protected]

  תנאים והגבלות

תנאים והגבלות עודכנו לאחרונה ב־10 במאי 2024.

 

 1. 1. הקדמה

תנאים והגבלות אלה חלים על אתר זה ועל העסקאות הקשורות למוצרים ולשירותים שלנו. עשויים להיות תחייבותך על פי הסכמים נוספים הקשורים ליחסים שלך איתנו או לכל מוצרים או שירותים שתקבל מאיתנו. אם סעיפי ההסכמים הנוספים נתקעים עם סעיפי תנאים אלה, סעיפי ההסכמים הנוספים ישלטו ויחזקו.

 

 1. כלי רציפות

על ידי הרשמה, גישה או שימוש אחר באתר זה, אתה מסכים כאן להיכנס בתוקף על ידי תנאים והגבלות אלה המופיעים למטה. שימוש פשוט באתר זה מרמז על ידיעה וקבלה של תנאים והגבלות אלה. במקרים ספציפיים מסוימים, אנו יכולים גם לבקש ממך להסכים מפורשות.

 

 1. תקשורת אלקטרונית

על ידי שימוש באתר זה או בתקשורת עמנו באמצעות דרכים אלקטרוניות, אתה מסכים ומכיר כי נוכל לתקשר איתך באופן אלקטרוני באתר שלנו או על ידי שליחת דואר אלקטרוני אליך, ואתה מסכים כי כל הסכמים, הודעות, גילויים ותקשורות אחרות שנספקות לך באופן אלקטרוני מקיימים כל דרישה משפטית, כולל אך לא רק את הדרישה שכזו יש לרשום את התקשורות בכתב.

 

 1. קניין רוחני

אנו או הרשויות שלנו מחזיקים ושולטים בכל זכויות היוצרים וכל זכויות הקניין הרוחני האחרות באתר ובנתונים, המידע והמשאבים האחרים המוצגים או הנגישים בתוך האתר.

 

4.1 כל הזכויות שמורות

 

למעט תוכן ספציפי שמציין אחרת, אינך מקובל רשיון או כ

 

ל זכות נוספת תחת זכויות היוצרים, המיתוג, פטנט או כל זכות קניין רוחני אחרת. זה אומר שלא תשתמש, תעתיק, תפרסם, תציג, תפיץ, תטמן בכלי תקשורת אלקטרונים, תשנה, תפעל בעקבות, תפעל באופן הפוך, תפעל כמהדור, תפרוץ, תפעל כנגד כיוון, תוריד, תשדר, תמזג כספים, תמכור, תשווק או תמסחר בכל המשאבים באתר זה בכל צורה, מבלי לקבל את רשותנו הכתובה מראש, כמו גם ורק למידה מהוקפא ומהוקפא בתקנות של חוק החובה (כגון זכות הצטטות).

 

 1. רכוש צד שלישי

האתר שלנו עשוי לכלול קישורים או הפניות אחרות לאתרים של צדדים אחרים. איננו מפקחים או בוחנים את התוכן של אתרי הצדדים האחרים שמקושרים מהאתר הזה. מוצרים או שירותים הניתנים על ידי אתרים אחרים יחולו על תנאי השימוש הנכונים של אותם צדדים שלישיים. דעות שנבעות או חומר הנראה באתרים אלה אינם בהכרח נשמעים או מומצאים על ידינו.

 

אנו לא נהיה אחראים על כל מדיניות פרטיות או תוכן של אתרים אלה. אתה נושא את כל הסיכונים הקשורים בשימוש באתרים אלה ובכל שירות צד שלישי קשור. אנו לא נקבל כל אחריות על אובדן או נזק בכל צורה שהיא, בכל דרך שהיא, שתובע מחשיפתך לצדדים שלישיים של מידע אישי.

 

 1. שימוש אחראי

בביקור באתר שלנו, אתה מסכים להשתמש בו רק למטרות הנדרשות וכפי שמורשה על ידי תנאים והגבלות אלה, כל הסכמים נוספים איתנו, וחוקים, תקנות ומנהגים מקוונים מקובלים והנחיות תעשייתיות רלוונטיות. אתה לא תשתמש באתר שלנו או בשירותים שלנו כדי להשתמש, לפרסם או להפיץ כל חומר שמורכב (או מקושר) לתוכנה מעוותת; להשתמש בנתונים שנאספו מאתר שלנו לכל פעילות שיווק ישירה, או להנהיג בפע

 

ילויות אוטומטיות או ממוכנות לנתונים באתר שלנו או ביחס לאתר שלנו.

 

השתתפות בכל פעילות שגורמת או עשויה לגרום נזק לאתר או שמשפיעה על ביצועו, זמינותו או גישתו של האתר אסורה מאוד.

 

 1. הצעת רעיון

אין להגיש כל רעיון, המצאה, יצירת יצירה, או מידע אחר שיכול להיחשב כמקור המשפטי שלך שאתה רוצה להציע לנו אלא אם חתמנו תחילה על הסכם הקשור לקניין הרוחני או הסכם שאינו מוסכם. אם תחשפנו לזה בחוסר הסכמה כתובה כזו, אתה מעניק לנו רישיון רב לשימוש ברחבי העולם, ללא הפרעה, בלתי ייחודי, ללא דמי רישוי, להשתמש, לשמור, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את התוכן שלך בכל מדיה קיימת או עתידית.

 

 1. סיום השימוש

אנו רשאים, בשיקול דעתנו הבלעדי, בכל עת לשנות או להפסיק גישה לאתר או לשירות כלשהו בו. אתה מסכים כי לא נהיה אחראים כלפיך או לכל צד שלישי על כל צעד כזה של שינוי, השהייה או הפסקה של גישתך או השימוש שלך באתר או בכל תוכן ששיתפת באתר. לא תהיה לך זכויות לפיצוי או לתשלום אחר, גם אם מאפיינים מסוימים, הגדרות ו/או כל תוכן ששיתפת או תלויה בהם, אבודים לצמיתות. אתה לא תתעלם או תעקוף, או תנסה לעקוף או להעלים, כל נגבולי גישה על אתר שלנו.

 

 1. אחריות והתחייבות

שום דבר בסעיף זה לא יגביל או יאלץ כל התחייבות המשפטית שיהיה כאיים להגביל או לא לאלץ. אתר זה וכל התוכן בו מסופקים על בסיס "כפי שהוא" ו"כפי שזמין" ועשויים לכלול אי-דיוקים או שגיאות טיפוגרפיות. אנו מכחישים בפרט את כל האחריות של כל סוג, בין אם מסומנת או שאינה מסומנת, לזמינות, לדיוק או לשלמות ה

 

תוכן. אנו איננו מתחייבים כי:

 

אתר זה או תוכן שלנו יעמוד בדרישותיך;

האתר זה יהיה זמין באופן לא מפורט, בזמן, בטוח או ללא שגיאות.

שום דבר באתר זה אינו מהווה או נועד להוות ייעוץ משפטי, פיננסי או רפואי מכל סוג שהוא. אם אתה זקוק לייעוץ, עליך להתייעץ עם מומחה מתאים.

 

הוראות הלקטור בסעיף זה יחולו במידת המרבית המותרת על ידי הדין החל ולא יגבילו או יאלץ את אחריותנו לגבי כל נושא שהייה להגביל או לא לאלץ את אחריותנו. בשום אירוע לא נהיה אחראים על כל נזק ישיר או עקיף (כולל כל נזק של אובדן רווחים או הכנסות, אובדן או פגיעה בנתונים, תוכנה או מסד נתונים, או אובדן או נזק לרכוש או נתונים) הנגרמים על ידך או על ידי צדדים שלישיים, הנבעים מהגישה שלך או השימוש שלך באתר שלנו.

 

למעט ככל שהסכם נוסף מציין באופן בירורי אחרת, האחריות המקסימלית שלנו אליך לכל הנזקים שנגרמו מהאתר או מכל מוצרים ושירותים שנשויכו או נמכרו דרך האתר, בלתי תלוית בצורת התביעה המשפטית שמטילה אחריות (בין בברית, אזורי, של רשע, עוול, תוכניות נכון, רשימה או אחרת) תישאר מוגבלת למחיר הכולל ששילמת לנו כדי לרכוש מוצרים או שירותים כאלו או להשתמש באתר. תיגבה גבול זה בסכום הכולל ששילמת לנו, לכל התביעות שלך, פעולות וסיבות פעולה מכל סוג וטבע.

 

 1. פרטיות

כדי לגשת לאתר שלנו ו/או לשירותים שלנו, עשויים לדרוש ממך לספק מידע מסוים אודות עצמך כחלק מתהליך הרישום. אתה מסכים כי כל המידע שתספק יהיה תמיד מדוייק, נכון ועדכני.

 

פיתחנו מדיניות לטיפול בכל התייחסות פרטיות שיש לך. לקבלת מידע נוסף, אנא ראה את ההצהרה שלנו על פרטיות ואת מדיניות העוגיות שלנו.

 

 1. הגבלות ייצוא / עמיתות משפטית

הגישה לאתר מטריטוריות או מדינות בהן התוכן או רכישת המוצרים או השירותים המכונים באתר אסורה מנוגדת. אין להשתמש באתר זה בניגוד לחוקי היצוא והתקנות של ישראל.

 

 1. הקצאה

אין לך להקצות, להעביר או לתת תת-חוב

 

ות מכל התחייבויותך ו / או לזכויות שלך לפי תנאים והגבלות אלה, בכלים או במלואם, לכל צד שלישי בלי הסכמתנו הכתובה מראש. כל הקצאה נרמסת בניגוד למדור זה תהיה ללא תוקפה.

 

 1. הפרעות בתנאי השימוש הללו

מבלי לפגוע בזכויותינו האחרות לפי תנאים והגבלות אלה, אם תפר את תנאי השימוש והגבלות אלה בכל דרך, נוכל לפעול בהתאם לנכון לטיפול בהפרה, כולל השהיית זמנית או לצמיתות את הגישה שלך לאתר, ליצור קשר עם ספק השירותים האינטרנטיים שלך ולבקש מהם לחסום את הגישה שלך לאתר, ו/או להתחיל פעולה משפטית נגדך.

 

 1. כח על הכוח המיוחד

למעט חובות לשלם כספים על פי תנאים אלה, אין עיכוב, כשל או השלמה על ידי צד אחד או כלום מהותיו, התעלומה או החדלת כל אחת מהתחייבויותיו בפסקול הזה ייחשבו כהפרה של תנאים והגבלות אלה למשך הזמן שמשך כל עיכוב, כשל, התעלומה או החדלה, נערך בשליטה הסבירה של הצד הנ"ל.

 

 1. פיצוי

אתה מסכים לפצות, להגן ולהחזיק אותנו בלתי נפגעים, מכל וכל טענה, אחריות, נזקים, אובדן והוצאות, הקשורים להפרת התנאים וההגבלות הללו, ולחוקים רלוונטיים, כולל זכויות קניין רוחני וזכויות לפרטיות. עליך לפצות באופן מיידי אותנו על נזקינו, אובדנו, עלויותינו והוצאותינו בקשר או מקורות אלה.

 

 1. פיטור

כישלון לאכוף כל אחת מההוראות שנקבעו בתנאים והגבלות אלה וכל הסכם או כישלון להפעיל כל אפשרות להשעות, לא ייבחן כויאול להוראות אלו ולא ישפיע על תוקפן של תנאים והגבלות אלה או של כל הסכם או חלק ממנו, או הזכות לאחרי כך לאכוף כל הוראה והגבלה.

 

 1. שפה

תנאים והגבלות אלה יתרגמו וייפרשו באופן בלעדי בעברית. כל הודעות והתכתבויות יכתבו באופן בלעדי בשפה זו.

 

 1. הסכם שלם

תנאים והגבלות אלה, יחד עם ההצהרה שלנו על פרטיות ומדיניות העוגיות שלנו, מהווים את ההסכם המלא בינך וביננו בקשר לשימוש שלך באתר זה.

 

 1. עדכון של תנאים והגב

 

לות אלה

אנו רשאים לעדכן תנאים והגבלות אלה מעת לעת. התאריך שסופק בתחילת תנאים והגבלות אלה הוא תאריך הגרסה העדכני ביותר. אנו נעדכן אותך בכתב על כל שינויים או עדכונים, והתנאים והגבלות המעודכנים ייחשבו כתקפים ממועד שבו ניתנה לך הודעה כזו. השימוש המתמשך שלך באתר זה לאחר הפרסום של שינויים או עדכונים ייחשב כהודעה על הסכמתך לפעול על פי ולהיתקבל על פי תנאים והגבלות אלה. כדי לבקש גרסה קודמת של תנאים והגבלות אלה, אנא פנה אלינו.

 

 1. בחירת חוק ושליטה משפטית

תנאים והגבלות אלה יחוקו על פי חוקי ישראל. כל סכסוכים הנובעים מתנאים והגבלות אלה יחושבו על שלטון דיני של בתי המשפט של ישראל. אם חלק או תנאי מסוים בתנאים והגבלות אלה נמצאים על ידי בית משפט או רשות אחרת כלשהי כחסרי תוקף ו/או לא ניתן לאכוף בהתאם לדין תוקף, חלק או תנאי כאחר ייעוץ, ימחק ו / או יישום ככל האפשר לתת את הכוונה של תנאים והגבלות אלה. הוראות אחרות לא יתפגעו.

 

 1. פרטי התקשרות

אתר זה שייך ומנוהל על ידי ISee3D.

 

ניתן ליצור קשר איתנו בנוגע לתנאים והגבלות אלה דרך עמוד הקשר שלנו.

 

 1. הורדה

ניתן גם להוריד את תנאי השימוש והגבלות כמסמך PDF.

 

Verified by MonsterInsights